کتاب صوتی دایره اول از رندی گیج

کتاب دایره اول شامل

  • نگرش های قدرتمندی در مورد اینکه چگونه رشد سریعی داشته باشیم و سرعت تیم سازی را افزایش دهیم
  • اصولی که سازمان بر مبنای آنها بنا می‌شود
  • قدرت تکثیری که شما در سطوح پایین‌تر سازمان‌تان تجربه خواهید کرد.
فهرست
Open chat