تعرفه طراحی گرافیکی

طراحی کاراکتر
980,000 تومانیکبار
 • مشاوره
 • طراحی شخصیت گرافیکی
 • تایید طراحی توسط مشتری
 • اجرا نهایی
 • رنگ بندی مناسب
 • 15 الی 20 روز کاری
طراحی بنر متحرک
79,000 تومانیکبار
 • مشاوره
 • طراحی در یک سایز
 • تایید طراحی توسط مشتری
 • اجرا نهایی
 • رنگ بندی مناسب
 • 2 الی 4 روز کاری
طراحی پست اینستاگرام
85,000 تومانیکبار
 • مشاوره
 • موارد مورد نیاز
 • طراحی اولیه
 • تایید طراحی توسط مشتری
 • رنگ بندی مناسب
 • 1 الی 2 روز کاری
طراحی قالب اینستاگرام
90,000 تومانیکبار
 • مشاوره
 • موارد مورد نیاز
 • طراحی اولیه
 • تایید طراحی توسط مشتری
 • رنگ بندی مناسب
 • 1 الی 2 روز کاری
طراحی استیکر تلگرام
140,000 تومانیکبار
 • مشاوره
 • موارد مورد نیاز
 • طراحی اولیه
 • تایید طراحی توسط مشتری
 • رنگ بندی مناسب
 • 1 الی 2 روز کاری
فهرست