تعرفه طراحی چاپ

طراحی کاتالوگ
تماس بگیریدیکبار
 • طراحی کاتالوگ در ابعاد مختلف
 • طراحی اولیه
 • تایید طراحی توسط مشتری
 • رنگ بندی مناسب
 • اجرا نهایی
 • 4 الی 12 روز کاری
طراحی بنر
175,000 تومانیکبار
 • طراحی بنر در سایزهای مختلف
 • طراحی اولیه
 • تایید طراحی توسط مشتری
 • رنگ بندی مناسب
 • اجرا نهایی
 • 3 الی 6 روز کاری
طراحی استند
130,000 تومانیکبار
 • طراحی استند در ابعاد مختلف
 • طراحی اولیه
 • تایید طراحی توسط مشتری
 • رنگ بندی مناسب
 • اجرا نهایی
 • 2 الی 4 روز کاری
طراحی پوستر
145,000 تومانیکبار
 • طراحی پوستر در ابعاد مختلف
 • طراحی اولیه
 • تایید طراحی توسط مشتری
 • رنگ بندی مناسب
 • اجرا نهایی
 • 2 الی 4 روز کاری
طراحی نشان سینه
95,000 تومانیکبار
 • طراحی نشان سینه
 • طراحی اولیه
 • تایید طراحی توسط مشتری
 • رنگ بندی مناسب
 • اجرا نهایی
 • 2 الی 4 روز کاری
طراحی کارت ویزیت
55,000 + 35,000 تومانیکبار
 • یک رو و دو رو (55,000 تومان)
 • طراحی خاص (35,000 تومان)
 • طراحی اولیه
 • تایید طراحی توسط مشتری
 • رنگ بندی مناسب
 • اجرا نهایی
 • 2 الی 4 روز کاری
فهرست