5 توصیه آرنولد برای موفقیت:

  1. چشم انداز داشته باش
  2. هیچ وقت کوچیک فکر نکن
  3. منفی باف های زندگیت رو حذف کن
  4. سخت کار کن
  5. بخشنده باش

 

فهرست
Open chat