• به اطراف خود نگاه کنید. دنیا مملو از افراد تحصیل کرده است. درس هایی که شما در دانشگاه آموخته اید حتی قبل از آن که جوهر امضای مدرک فارغ التحصیلی شما خشک شود منسوخ و قدیمی محسوب شده اند ! موفقیت شما بر اساس آموخته هایی که هر روز می آموزید تعیین می شود. از کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی: اگر برای درآمدِ اول یا دوم تمایل دارید ، در پُر کردنِ فرمِ تیمِ آینده سازان حوصله ، دقت و صداقت به خرج دهید، تا در نوبتِ مناسب با شما تماس گرفته شود.

  • اطلاعات شخصی

  • روابط عمومی شما

  • آشنایی با فضای مجازی

  • مهارت‌ها

  • تاکنون در کدام زمینه مهارت یا تجربه بهتری کسب کرده اید؟ چه میزان؟ (در همۀ موارد از اعداد 0 تا 10 استفاده کنید)
  • درآمد ماهیانه

  • ترجیح شغل

  • محل سکونت

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
فهرست
Open chat