فایل صوتی زیگ زیگلار در مورد فروش

زیگ زیگلار

۱۰ نقل قول برتر از زیگ زیگلار

۱- از مخالفانتان نهراسید. یادتان باشد که بادبادک با باد مخالف بالاتر میرود، نه باد موافق.

۲- مهم نیست که چقدر دورتر فرود می آیی. مهم آن است که پرش بعدی تو چقدر بالاتر باشد.

۳- در حالیکه دست‌هایتان را در جیب‌هایتان گذاشته‌اید، نمی‌توانید از نردبان موفقیت بالا بروید.

۴- اکثر ما ضربه‌هایمان را از نمی‌توانم‌های مان می‌خوریم.

۵- فقیرترین مردم کسانی هستند که رؤیایی در سر ندارند.

۶- عده ای گمان می کنند که خیلی کار می کنند. زیرا برای یک کار ۳ ساعته یک روز وقت می گذارند!

۷- اگر خودت را برنده نبینی، نمی‌توانی مثل یک برنده عمل کنی.

۸- خوشبختی چیزی نیست که آن را جایی بجویی و سپس بیابی.

۹- دیروز، شب گذشته تمام شد. امروز، روزی کاملا نو است.

۱۰- هیچ آسانسوری به سمت موفقیت وجود ندارد… باید از پله‌ها بالا روید.

فهرست