کارت ویزیت وسیلهای برای معرفی شما و کسب و کارتان و ارائه راههای تماس با شماست. کارت ویزیت به صورت مستقیم برای بازاریابی و تبلیغات استفاده نمیشود، اما چون اولین مرحله تعامل با مشتری و مخاطب شماست، بنابراین نقش مهم و تاثیرگذاری دارد. اطلاعاتی که یک کارت ویزیت به مخاطبان شما ارائه میکند، شامل نام، نشانی، وب سایت، روشهای تماس کسب و کار شما، ایمیل و گاه یک شعار تبلیغاتی و تعریف خلاصه از خدماتی است که شما ارائه میدهید.

فهرست
Open chat